درباره ما

مجله خبری تحلیلی زمین

این سایت با هدف ارائه ی گزارشات، مقالات، پژوهش ها و گردش آزاد اطلاعات در زمینه ی محیط زیست ایران (شامل مناطق حفاظت شده و ذخیره گاه های زیست کره)، حقوق حیوانات، توسعه پایدار، تغذیه،  گیاهخواری (وگانیسم)، آسیب های اجتماعی، و آسیب های محیط زیستی (شامل بلایای طبیعی) و اکولوژیکی، فرهنگ سازی، و ارتقاء آگاهی و خرد جمعی پیرامون موضوعات فوق، تاسیس شده است.