ما وسط کویر ماهی و کروکودیل پرورش می‌دهیم و فولاد می‌سازیم!

ایسنا/البرز یک فعال محیط زیست گفت: با این وضعیتی که از نظر بحران آبی در آن به سر می‌بریم، چرا باید در مرکز کشور در استان گرم و خشک یزد مشغول پرورش ماهی باشیم؟ و در خراسان کروکودیل پرورش دهیم؟