میزان جرایم نقدی تناسبی با قیمت قاچاق حیات وحش ندارد

یک فعال حقوق حیوانات علیزاده با اشاره به عدم تناسب جرایم نقدی در نظر گرفته شده برای شکار برخی گونه‌ها با میزان قیمت قاچاق آن‌ها گفت: شورای عالی حفاظت محیط زیست سال گذشته جرایم قوانین صید و شکار را بازنگری و اصلاح کرد اما باز هم جرایم در نظر گرفته شده بسیاری از گونه‌ها به‌ویژه «پرندگان شکاری» از قیمت قاچاق شده آن‌ها بسیار کمتر است.