زخم معادن بر تن کرکس کوه

تخریب و ویرانی‌های ناشی از فعالیت معادن در نطنز که اکثر آن‌ها در منطقه حفاظت شده کرکس کوه واقع شده‌اند، محدود به یکی دو روستا نیست. یکی از این روستا‌ها که باغات و جویبار‌های روانش زبانزد خاص و عام بود، روستای اوره است. این روستا حدود ۴ کیلومتر مساحت دارد و در کمال حیرت و تأسف، ۱۴ معدن در همین محدوده کوچک روستای اوره مشغول قطعه قطعه کردن کوهستان کرکس هستند.

آیا حقوق حیوانات با حقوق انسان ها تعارض دارد؟

از نفی وجود حیوانات گرفته تا نقض حقوق آنها، با طیفی از دیدگاه ها مواجهیم که یا فاقد آگاهی از جایگاه حیوانات هستند یا پای منافعی مادی درمیان است. دراین میان مهمترین نظریه در زمینه ی خشونت روز افزون در جوامع بشری مطرح شده است که غالب صاحب نظران منشاء آن را حیوان آزاری، نسل کشی، و خشونت علیه حیوانات می دانند. اگر حقوق ِ انسانها توسط خود انسانها نقض می شود (که در این تردیدی نیست) علت غایی و ریشه ی آن را در کجا باید جستجو کرد؟