به جرم اهلی بودن

لایحه ی جدیدِ نحوه اداره و بهره‌برداری از آپارتمان، در حالی به مجلس ارائه می شود که خانه ی ملت در حال بررسی طرح ممانعت از حیوان آزاری است. با این وصف باید گفت، هیئت دولت و نمایندگان ملت، یکی به نعل و یکی به میخ می کوبند و با این کار هم قوانین ِ ضد و نقیض صادر می شود و هم جامعه را سرگردان می سازد.