شکست آب در سفره ی زیرزمینی دشت کروند+ویدیو

در حال حرکت در کوهستان مشرف به دشت کروند در روستای کمجان نطنز هستیم که با پدیده ای تاسف بار روبرو میشویم

شکست مسیر زیرزمینی آب به دلیل احداث جاده دسترسی به معدن

متاسفانه آبی که میبایست از مجراهای زیرزمینی وارد دشت کروند شود مسیر آن منحرف شده است

انتقال آب قنات دشت کروند به معادن+ویدیو

چند سال پیش اهالی روستای کمجان متوجه میشوند که معادن بصورت غیر مجاز با نصب لوله هایی در مظهر قنات اب را برای مصرف معدن برداشت میکنند، بر اساس شنیده های من از اهالی روستا گروهی از اهالی روستا تشکیل و از این امر ممانعت بعمل می اورد اما پس از مدتی تحت عنوان هیئت مالکین به نمایندگی از 41 نفر از 200 نفر مالکی که حق آبه داشته اند اقدام به فروش آب به معادن میکنند.