سگ کشی در لوای حفاظت از حیات وحش

حیوانات شهری اصطلاحی است که شاید بسیاری از مردم شناخت و تصور درستی از آن‌ها ندارند. در واقع، معمولاً تصور می‌شود که همواره و هر جا که شهر وجود دارد، حیواناتی مانند سگ، گربه، کبوتر و … نیز به‌طور طبیعی بوده‌اند و هستند و شهرها، زیستگاه طبیعی و بدیهی این گروه از حیوانات است و به‌همین دلیل است که تغذیه‌ی این حیوانات توسط شهروندان نیز امری عادی و خیرخواهانه تلقی می‌شود. درحالی‌که، اکثر مردم از ریشه‌ها و جنبه‌های علمی و اکولوژیکی حضور حیوانات مذکور در شهرها اطلاعات چندانی ندارند.