به جرم اهلی بودن

به جرم اهلی بودن

لایحه ی جدیدِ نحوه اداره و بهره‌برداری از آپارتمان، در حالی به مجلس ارائه می شود که خانه ی ملت در حال بررسی طرح ممانعت از حیوان آزاری است. با این وصف باید گفت، هیئت دولت و نمایندگان ملت، یکی به نعل و یکی به میخ می کوبند و با این کار هم قوانین ِ ضد و نقیض صادر می شود و هم جامعه را سرگردان می سازد.

لایحه منع حیوان آزاری تهیه شده از سوی محیط زیست مورد تأیید نیست

علیزاده با اشاره به اینکه جامعه در خصوص نحوه برخورد با حیوانات شهری نیازمند کار فرهنگی در درازمدت است، ابراز داشت: بدین منظور تشکیل یک کمیته فرهنگی با مشارکت حامیان مدنظر قرار گرفته و در آن راه‌های ایجاد بسترهای مناسب فرهنگی با استفاده از پتانسیل شهرداری تهران بررسی و پیشنهاد می‌شود.