سیلاب و ابخیزداری

سیل و ابخیزداری

مصرف گوشت و محصولات حیوانی چه نقشی در تغییرات اقلیمی و بروز سیلابهای نابودگر دارند؟ گفتگوی امروز من را با آذین پیراسته بشنوید