شکست آب در سفره ی زیرزمینی دشت کروند+ویدیو

در حال حرکت در کوهستان مشرف به دشت کروند در روستای کمجان نطنز هستیم که با پدیده ای تاسف بار روبرو میشویم

شکست مسیر زیرزمینی آب به دلیل احداث جاده دسترسی به معدن

متاسفانه آبی که میبایست از مجراهای زیرزمینی وارد دشت کروند شود مسیر آن منحرف شده است