آیا غذا دادن به سگ‌های بدون سرپرست، باعث افزایش جمعیت آنها می‌شود؟/امید مرادی

غذارسانی مسئولانه

حکیم مهر- محسن طاهرمیرزایی: اظهارنظرهای متفاوت و متناقض درخصوص سگ‌های بدون سرپرست و ترند شدن بحث افزایش این حیوانات در فضای مجازی، باعث شد تا به سراغ یکی از کارشناسان این حوزه برویم و دقایقی را با او به گفت‌وگو بنشینیم.