عید قربان سرآغاز انقلاب محیط زیستی جهان اسلام

کاشتن به جای کشتن

مدتهاست بحث پیرامون قربانی کردن حیوانات در عید قربان مطرح می شود. در این میان، امسال نیز با اجرایی شدن طرح کاشت نهالی نمادین در شهرهای کشور شاهد اتفاق تازه ای در جریان حمایت از حیوانات ایران خواهیم بود.