جاری شدن پساب صنعتی کارخانه لینترپاک در تالاب میانکله و خلیج گرگان

یکی از صدها معضل محیط زیستی در پناهگاه میانکاله، ورود فاضلاب و پساب صنعتی به قلب تالاب و خلیج گرگان است! یکی از کارخانه‌هایی که پساب بدبو و متعفن خود را به تالاب میانکاله سرازیر می‌کند حدود سه دهه پیش در منطقه رستم کلاً تأسیس شد و مدیرانش ادعا می‌کردند که نخستین شرکتی است که مواد سلولزی طبیعی را به جای آزبست استفاده می‌کند. کارخانه لینترپاک بهشهر که قرار بود یک کارخانه محیط زیستی باشد اکنون خود بلای جان میانکاله شده است.