پویش نجات مرال(گوزن قرمز)/رادیو سلامت

بر اساس لیست آی یو سی ان جمعیت گوزن قرمز(مرال) در جهان در مرحله کمترین نگرانی است اما در ایران در حال انقراض است ، شکار بی رویه و تخریب زیستگاه از دلایل اصلی انقراض این گونه با ارزش است در اواخر تابستان و فصل گاوبانگی نیروهای داوطلب در زیستگاه مرال ها مستقر شده و اجازه نمیدهند که شکارچیان گوزن قرمز را شکار کنند