وبینار روز جهانی پرندگان مهاجر

دوشنبه نوزدهم اردیبهشت سال جاری در وبیناری که بمناسبت روز جهانی پرندگان مهاجر برگزار شد
در خصوص پرندگان مهاجر ی که همه ساله در فریدونکنار قتل عام میشوند گفتم
همچنین مصایٔبی که پناهگاه حیات وحش میانکاله را تهدید میکند
این وبینار به دعوت گروه سفیران صلح و دوستی و با همکاری مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران برگزار شد