مصاحبه با دبیر اجرایی سمدا در خصوص محیط زیست ، شکار و گرمایش جهانی

فرزاد علیزاده ، دبیر اجرایی سمدا مهمان برنامه در انتهای الوند بود . علیزاده در این برنامه که به مناسبت هفته محیط زیست پخش شد در خصوص آتش سوزی جنگلهای کشور، بیماری به نام  شکار! ،  تغییرات اقلیمی  و نقش گوشت و صنعت دامپروری در تولید گازهای گلخانه ای سخن گفت

در ادامه می توانید این گفتگوی جذاب را تماشا کنید.